Ân hạn nợ gốc là gì? có đặc điểm gì?

Ân hạn nợ gốc còn có tên gọi khác là thời gian ân hạn nợ gốc , nghĩa là suốt thời gian kể từ khi số tiền vay của khách hàng được giải ngân lần đầu tiên cho đến lúc trả khoản nợ gốc đầu tiên . Người đi vay tiền không phải trả nợ gốc trong thời gian ân hạn nợ gốc , hoặc không trả lãi hoặc có thể trả theo thỏa thuận của người đi vay và bên cho vay . Để mọi người hiểu hơn về hình thức ân hạn nợ gốc này , sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn .

Các hình thức ân hạn nợ gốc :

Có 2 hình thức ân hạn nợ gốc đang được các tổ chức tài chính , ngân hàng áp dụng như sau :

Miễn trả gốc : Hình thức này là trong thời gian ân hạn miễn trả gốc , người đi vay vẫn phải thanh toán đầy đủ số tiền lãi của khoản vay . Tuy nhiên , vào kỳ hạn trả tiền gốc sẽ giúp người vay giảm được những áp lực về tài chính .

Miễn trả cả gốc lẫn lãi : Trong quãng thời gian ân hạn nợ gốc , người đi vay sẽ không phải trả tiền lãi của khoản vay . Người đi vay chỉ trả tiền gốc và lãi trong lần hoàn vốn đầu tiên khi kết thúc thời gian ân hạn .

Thời gian ân hạn khác với thời gian gia nợ hạn :

Gia hạn nợ là các tổ chức tài chính , ngân hàng đồng ý kéo dài thêm thời gian vay ngoài thời hạn ân hạn

Thời gian ân hạn khác với thời gian hạn nợ :

Gia hạn nợ là các tổ chức tài chính , ngân hàng đồng ý kéo dài thêm thời gian vay ngoài thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng đã ký khi vay .

Nghĩa là khi đã gần hạn trả nợ cho tổ chức tài chính , ngân hàng cho vay , những bạn lại gặp khó khăn về tài chính và chưa thể trả nợ đúng hạn như đã thỏa thuận , thì người đi vay sẽ nộp đơn xin gia hạn nợ , để xin tổ chức tài chính , ngân hàng cho vay gia hạn thêm một khoản thời gian thu hồi nợ , để bạn có thể sắp xếp nguồn tài chính để thanh toán nợ . Nếu bên cho vay chấp nhận thì đó được gọi là thời gian gia hạn nợ .

Các lưu ý quan trọng khi tiến hành ân hạn nợ gốc :

Khách hàng cần thể hiện rõ mong muốn của mình với tổ chức tài chính , ngân hàng để nhận được sự hỗ trợ ân hạn nợ gốc đơn giản và nhanh chóng nhất . Tùy vào điều kiện tài chính của người đi vay mà sẽ được hỗ trợ hình thức ân nợ thích hợp nhất .

Người đi vay nên chú ý đến khoản tiền gốc và lãi phải trả trong thời gian ân hạn , bởi tùy vào thỏa thuận trong hợp đồng giữa người đi vay và bên cho vay . Có những trường hợp sau đây :

Trong thời gian ân hạn không phải trả số tiền gốc , tuy nhiên số tiền gốc đó sẽ được chia ra cho những kỳ hạn còn lại . Còn tiền lãi thì tùy vào việc có được ân hạn hay không .

Số tiền lãi phát sinh trong mỗi kỳ hạn được ân hạn sẽ được gộp lại trả 1 lần vào kỳ hạn trả nợ đầu tiên nếu khoản tiền gốc và lãi đều được ân hạn .

Người đi vay phải trả lãi vào mỗi kỳ hạn đã được thỏa thuận trong hợp đồng , nếu tiền lãi không được ân hạn .

Do đó , người đi vay nên tìm hiểu ân hạn nợ gốc là gì và tính toán được các khoản tiền phải trả khi được hưởng thời gian ân nợ , khi vay vốn tại tổ chức tài chính , ngân hàng . Trước khi quyết định vay tiền nên đọc kỹ các điều khoản trong hợp đồng và nắm bắt được những ưu đãi , để có lợi cho mình .