Ân hạn nợ gốc là gì? có đặc điểm gì?

Ân hạn nợ gốc còn có tên gọi khác là thời gian ân hạn nợ gốc , nghĩa là suốt thời gian kể từ khi số tiền vay của khách hàng được giải ngân lần đầu tiên cho đến lúc trả khoản nợ gốc đầu tiên . Người đi vay tiền không phải trả nợ gốc trong thời gian ân hạn nợ gốc , hoặc không trả lãi hoặc có thể trả theo thỏa thuận của người đi vay và bên cho vay . Để mọi người hiểu hơn về hình thức ân hạn nợ gốc này , sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn .

Ân hạn nợ gốc là gì? có đặc điểm gì?

Các hình thức ân hạn nợ gốc :

Có 2 hình thức ân hạn chính đang được các tổ chức tài chính , ngân hàng áp dụng như sau :

Miễn trả gốc : Hình thức này là trong thời gian ân hạn miễn trả gốc , người đi vay vẫn phải thanh toán đầy đủ số tiền lãi của khoản vay . Tuy nhiên , vào kỳ hạn trả tiền gốc sẽ giúp người vay giảm được những áp lực về tài chính .

Miễn trả cả gốc lẫn lãi : Trong quãng thời gian đó , người đi vay sẽ không phải trả tiền lãi của khoản vay . Người đi vay chỉ trả tiền gốc và lãi trong lần hoàn vốn đầu tiên khi kết thúc thời gian ân hạn .

Thời gian ân hạn khác với thời gian gia nợ hạn :

Gia hạn nợ là các tổ chức tài chính , ngân hàng đồng ý kéo dài thêm thời gian vay ngoài thời hạn ân hạn

Thời gian ân hạn khác với thời gian hạn nợ :

Gia hạn nợ là các tổ chức tài chính , ngân hàng đồng ý kéo dài thêm thời gian vay ngoài thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng đã ký khi vay .

Nghĩa là khi đã gần hạn trả nợ cho tổ chức tài chính , ngân hàng cho vay , những bạn lại gặp khó khăn về tài chính và chưa thể trả nợ đúng hạn như đã thỏa thuận , thì người đi vay sẽ nộp đơn xin gia hạn nợ, để xin tổ chức tài chính , ngân hàng cho vay tiền gia hạn thêm một khoản thời gian thu hồi nợ , để bạn có thể sắp xếp nguồn tài chính để thanh toán nợ . Nếu bên cho vay chấp nhận thì đó được gọi là thời gian gia hạn nợ .

Các lưu ý quan trọng khi tiến hành ân hạn nợ gốc :

Khách hàng cần thể hiện rõ mong muốn của mình với tổ chức tài chính , ngân hàng để nhận được sự hỗ trợ ân hạn nợ gốc đơn giản và nhanh chóng nhất . Tùy vào điều kiện tài chính của người đi vay mà sẽ được hỗ trợ hình thức ân nợ thích hợp nhất .

Người đi vay nên chú ý đến khoản tiền gốc và lãi phải trả trong thời gian ân hạn, bởi tùy vào thỏa thuận trong hợp đồng giữa người đi vay và bên cho vay . Có những trường hợp sau đây :

Trong thời gian ân hạn không phải trả số tiền gốc, tuy nhiên số tiền gốc đó sẽ được chia ra cho những kỳ hạn còn lại. Còn tiền lãi thì tùy vào việc có được ân hạn hay không .

Số tiền lãi phát sinh trong mỗi kỳ hạn được ân hạn sẽ được gộp lại trả 1 lần vào kỳ hạn trả nợ đầu tiên nếu khoản tiền gốc và lãi đều được ân hạn .

Người đi vay phải trả lãi vào mỗi kỳ hạn đã được thỏa thuận trong hợp đồng , nếu tiền lãi không được ân hạn .

Do đó , người đi vay nên tìm hiểu ân hạn nợ gốc là gì và tính toán được các khoản tiền phải trả khi được hưởng thời gian ân nợ , khi vay vốn tại tổ chức tài chính , ngân hàng . Trước khi quyết định vay tiền nên đọc kỹ các điều khoản trong hợp đồng và nắm bắt được những ưu đãi , để có lợi cho mình .

 

Rate this post