Cách phân biệt tiền lương và tiền công như thế nào ?

Tiền lương là gì ?

Tiền lương là giá của sức lao động được hình thành từ sự thỏa thuận của ngưởi lao động  và người sử dụn lao đông . Đây là mới quan hệ cung cầu sức lao động trong thời buổi kinh tế thị trường hiện nay .

Tiền lương là thù lao là người sử dụng lao động trả cho người lao động , khi  đã  hoàn thành xong công việc của mình  và làm việc  đó phải hợp pháp .

Tiền lương là khoản tiền mà người lao động được hượng thường xuyên khi đã hoàn thành xong công việc của mình .

Tiền công là gì ?

Tiền công hay còn được gọi là tiền lương , với các thỏa thuận về việc mua bán lao động thì phải gắn liền với tiền công . Trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh  , dịch vụ có sử dụng hợp đồng lao động có thời hạn thì sẽ sử dụng đến tiền công

Hiện nay tiền công là khoản tiền dùng để trả cho những người lao động bằng chân tay . Lao động tự do . Còn tiền lương thì để trả cho những người lao động bằng đầu óc .

Phân biệt tiền lương và tiền công

Tiền lương là thuật ngữ áp dụng những khoản tiền dùng để trả cho người lao động bằng , chi phí nhân sự . Người lao động được trả công để thực hiện công việc ,   nhiệm vụ do người sử dụng lao động giao cho  . Tiền lương  được trả cố định theo tuần , tháng  hoặc quý . Tùy vào thỏa thuận của người sử dụng lao động và người lao động mà sẽ có thời gian trả lương khác  nhau .

Trong chi phí trong việc điều hành doanh nghiệp thì tiền lương chính là một phần quan trọng  . Tiền lương không chỉ là dùng để trả công  cho những người lao động , thì nó còn dùng để  chi các chính sách , hình thức đãi ngộ nhân viên .

Chức năng của tiền lương

Thước đo giá trị của sức lao động chính là tiền lương . Đây là cơ sở để xác định đơn giá  đầu ra của sản phẩm và cũng là căn cứ để thuê người lao động .

Tiền lương có thể làm tái sản xuất lao động , người lao đông đã sử dụng sức lực của mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao , tạo ra sản phẩm . Do đó  , để duy  trì năng lực làm việc của mình và những lần tiếp theo có thể tái tạo sức lao động thì phải được nhận lương . Chính vì vậy , tiền lương vừa đảm bảo được khả năng tái sản xuất để phục hồi sức lao động và là nguồn sống của những người lao động .

Tiền lương giúp người lao động có động lực tham gia làm việc , sản xuất . Khi người sử dụng lao động áp dụng mức tiền lương hợp lý , để người lao động làm việc , sản xuất hăng say hơn để nâng cao năng xuất lao động và tạo ra  được nhiều của cải , vật chất .

Tiền lương còn có  chức năng tích lũy , vì nó giúp trang trải cuộc sống cho người lao động và để dự phòng khi gặp những tình huống cấp bách trong cuộc sống .

Trên đó là phân biệt tiền lương và tiền công từ công ty tài chính cho vay tiền của chúng tôi . hu vọng sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về hai thuật ngữ này và biết cách phân biệt .

 

 

 

 

 

Rate this post