CHO VAY DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn để đầu tư Dự án (Dự án đầu tư/phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ, phương án phục vụ đời sống) được thực hiện tại Việt Nam và một số nước/vùng lãnh thổ tuỳ vào Dự án cụ thể phù hợp với quy định của pháp luật và của Vietcombank trong từng thời kỳ.

Đối tượng cho vay dự án

Tất cả các Dự án đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh dịch vụ hoặc các dự án đầu tư phục vụ đời sống, trừ những nhu cầu vốn không được cho vay, hạn chế cho vay sau:

Vietcombank không cho vay các nhu cầu vốn: (i) để mua sắm các tài sản và các chi phí hình thành nên tài sản mà pháp luật cấm mua bán, chuyển nhượng, chuyển đổi; (ii) để thanh toán các chi phí cho việc thực hiện các giao dịch mà pháp luật cấm; (iii) để đáp ứng nhu cầu tài chính của các giao dịch mà pháp luật cấm.

Vietcombank hạn chế cho vay các nhu cầu vốn: (i) góp vốn thành lập doanh nghiệp; (ii) cho vay nộp thuế thu nhập doanh nghiệp; (iii) cho vay kinh doanh chứng khoán thực hiện theo quy định riêng của Vietcombank; (iv) cho vay đảo nợ, thực hiện theo quy định riêng của Ngân hàng Nhà nước và hướng dẫn của Vietcombank.

Cho vay tiền nóng

Khách hàng

Mọi tổ chức kinh tế có dự án đầu tư phù hợp với đối tượng cho vay của Vietcombank

Cụ thể như:

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị kinh doanh có đăng ký kinh doanh: Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã, công ty hợp doanh.

Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và cơ quan, đơn vị trực thuộc các tổ chức trên.

Lợi ích khi sử dụng sản phẩm

– Số tiền cho vay có thể lên đến 85% chi phí đầu tư Dự án và không giới hạn quy mô dự án

– Lãi suất cho vay cạnh tranh, hợp lý

– Loại tiền cho vay đa dạng: VND, USD hoặc ngoại tệ mạnh khác tùy theo quy định của Vietcombank từng thời kỳ

– Thời hạn cho vay linh hoạt (từ 1 năm đến tối đa 15 năm), thời gian ân hạn và trả nợ hợp lý phù hợp với dòng tiền của dự án và doanh nghiệp

– Thời gian xử lý hồ sơ vay vốn nhanh chóng thuận tiện, tạo điều kiện nắm bắt cơ hội kinh doanh của khách hàng

– Sẵn sàng hỗ trợ về vốn kết hợp với tư vấn có hiệu quả cho Qúy khách hàng trong đầu tư các Dự án trung dài hạn

Hình thức cho vay phong phú trên cơ sở kinh nghiệm, uy tín và năng lực của Vietcombank (cho vay độc lập hoặc hợp vốn, đầu mối thu xếp tài chính và quản lý đồng tài trợ, cho vay song song “club-deal’’, cho vay ủy thác…)

Cho vay tiền mặt nhanh chóng

Có chính sách ưu đãi trong từng thời kỳ áp dụng đối với Qúy khách hàng dựa theo các tiêu chí như có lịch sử quan hệ tín dụng tốt, sử dụng các dịch vụ ngân hàng tổng thể của Vietcombank (bao gồm dịch vụ tiền gửi, cho vay tiền không thế chấp, thanh toán, kinh doanh ngoại tệ….), ưu đãi cho từng ngành nghề (hoạt động xuất khẩu, …)

Đội ngũ chuyên viên tín dụng phục vụ chuyên nghiệp, tận tình, chu đáo.

>>  Tiền vào ngân hàng “quay lưng” với kỳ hạn ngắn

Điều kiện vay vốn cơ bản

Có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật

Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp, không thuộc những nhu cầu vốn Vietcombank không cho vay, những trường hợp Vietcombank hạn chế cho vay sẽ thực hiện theo quy định riêng.

Có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ Vietcombank đủ và đúng thời hạn cam kết

Có dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh dịch vụ khả thi, có hiệu quả hoặc có dự án đầu tư, phương án phục vụ đời sống khả thi và phù hợp với quy định của pháp luật

Thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định của Chính phủ, của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hướng dẫn của Vietcombank

Có một mức vốn tự có nhất định theo quy định của Vietcombank tham gia vào Dự án đầu tư xin vay vốn.

Cho vay tiền mặt nhanh chóng

Tài sản bảo đảm tiền vay dự án

Toàn bộ tài sản hình thành từ vốn vay và vốn tự có của Dự án đầu tư.

Khách hàng có thể dùng các tài sản khác ngoài Dự án (như đảm bảo bằng số dư tài khoản tiền gửi, các giấy tờ có giá, động sản, bất động sản khác không thuộc Dự án, bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba) làm biện pháp bảo đảm tiền vay bổ sung cho vốn vay Vietcombank.

Hồ sơ vay vốn

Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp

Hồ sơ tài chính doanh nghiệp

Hồ sơ pháp lý và kinh tế kỹ thuật Dự án

Hồ sơ vay vốn Dự án

Hồ sơ bảo đảm tiền vay

xem thêm dịch vụ vay tiền nhanh trong ngày

5/5 - (1 bình chọn)