Cho vay không cần thẩm định nhà là như thế nào?

Cho vay không cần thẩm định nhà là như thế nào?