Có được vay tại nhiều ngân hàng , công ty tài chính cùng lúc không ?

Có được vay tại nhiều ngân hàng , công ty tài chính cùng lúc không ?