vay-nhieu-ngan-hang-duoc-khong

Có được vay tại nhiều ngân hàng , công ty tài chính cùng lúc không ?