PHÂN BIỆT GIỮA VAY TIỀN VÀ MƯỢN TIỀN NHƯ THẾ NÀO

Tuỳ vao nhu cầu và mục đích khác nhau trong quan hệ dân sự, mà các bên cho vay, muợn sẽ sử dụng hợp đồng riêng. Với mỗi hợp đồng sẽ ảnh hương đến nghĩa vụ và quyền của chủ thẻ khi xác lập hợp đồng. Thông thường sẽ có các loại hợp đồng như: hợp đồng vay mượn tài sản, hợp đồng mua bán tài sản, hợp đồng tài sản,… Tuy nhiên, còn rất nhiều người không biết giưa hai hình thức vay mượn có gì giống nhau và khác nhau. Chính vì vậy, mà sau đây chung ta sẽ cùng phân biệt giữa vay và mượn, để cấc ban hiểu rõ hơn.

Điểm giống nhau giữa vay và mượn

Hợp đồng có hình thức có thể bằng lời nói hoặc văn bản.

Mang những đặc điểm cơ bản của hợp đồng dân sự nên đều là hợp đồng dân sự.

Điểm khác nhau vay và mượn

Khái niệm:

Vay: hợp đồng vay tài sản bên tổ chức cho vay sẽ giao tài sản cho người đi vay đến hạn trả, trên sự thỏa thuận giữa các bên. Người đi vay phải  hoản trả lại tài sản đúng loại, đúng chất lượng và số lượng như đã thỏa thuận.

Mượn: hợp đồng mượn tài sản mà bên cho mượn sẽ giao tài sản cho bên người đi mượn để dùng trong một thời gian nào đó mà không cần trả tiền. Đây là hợp đồng thỏa thuận giữa 2 bên, khi hết thời gian mượn thì bên người đi muợn phải hoàn trả lại tài sản đó.

Đối tượng:

Vay: đối tượng của hợp đồng vay tài sản thường là tiền , tuy nhiên cũng có thể là đá quý, vàng hoặc kim khí,… Đối tượng của hợp đồng phải là vật cùng loại nếu như vay bằng vât, không phải tiền.

Muợn: đối tượng của hợp đồng mượn tài sản là tất cả nhung vật không tiêu hao.

Tính chất của hơp đồng:

Vay: có thể là hợp đồng song vụ hoặc đơn vụ.

Mượn: là hợp đồng đơn vụ.

Tính đền bù của hợp đồng:

Vay: đây là hợp đồng dân sự khôn đền bù hoặc có đền bù. Khi vay tài sản mà các bên có thỏa thuận với nhau về lãi thì hợp đồng vay này sẽ là hợp đồng có đền bù. Còn nếu khi vay không thỏa thuận với nhau về lãi, thì đây là hợp đồng không đền bù.

Mượn: đây là loại hợp đồng không đền bù.

Quyền đối với tài sản:

Vay: kể từ thời điểm nhận tài sản thì bên vay sẽ là chủ sỡ hữu của tài sản đó.

Mượn: bên mượn được quyền dùng tài sản.

Đòi lại tài sản:

Vay: trừ những trường hợp quy định không được yêu cầu bên đi vay trả tài sản lại trước thời hạn. Nếu như bên sử dụng tài sản trái mục đích có thể đòi lại tài sản ngay. Trường hợp nếu bên vay mượn cần sử dụng tài sản vào việc cấp bách thì được quyền đòi lại khi bên mượn chưa hoàn thành mục đích và công dụng của tài sản như đã thỏa thuận hoặc cho người khác mượn mà không xin phép bên cho mượn, thì có thể đòi lại.

Trả lại tài sản:

Vay:nếu người đi vay tiền không thể trả bằng vật thì cung có thể trả tiền theo giá trị của tài sản, tuy nhiên cần phải có sự đồng ý của bên cho vay.

Mượn: phải trả lại tài sản như đã mượn, không tự ý thay đổi tình trạng của tài sản, bảo quản tốt, phải sửa chữa lại nếu như tài sản bị hư hỏng nhẹ.

5/5 - (1 bình chọn)