TÌM HIỂU SÂU VỀ THỊ TRUONG TÀI CHÍNH

Gía cổ phiếu được giao dịch trên thị trường tài chính có thể chênh lệch với giá trị nội tại thực sự của các loại chứng khoáng do các yếu tố kinh tế vĩ mô như thuế chẳng hạn . Hơn nữa , tính minh bạch thông tin của công ty cung cấp cũng có tác động mạnh mẽ đến giá chứng khoán.

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Một thị trường tài chính cho phép các nhà đầu tư mua bán cổ phần của các công ty niêm yết công khai được gọi là thị trường chứng khoán ( stock market ) . Từ ” stock ” có nghĩa là cổ phần hay quyền sở hữu công ty . Có hai loại hình thi trường chứng khoán : thị trường sơ cấp nơi các công ty phát hành cổ phiếu cho công chúng thông qua chào bán công khai lần đầu và thị trường thứ cấp nơi các chứng khoán hiện có được các nhà đầu tư mua bán theo tin tức và nền tảng của các công ty được niêm yết . Các thị trường vốn rất thanhkhoarn và phức tạp so với các thị trường tài chính khác .

THỊ TRƯỜNG PHI TẬP TRUNG

Thị trường OTC ( Over-the-counter) là thị trường phi tập trung , không thông qua một địa điểm trung tâm thực tế , nơi những người tham gia thị trường giao dịch với những người khác thông qua nhiều hình thức liên lạc khác nhau như qua điện thoại , email và các hệ thống giao dịch điện tử độc quyền . Thị trường không qua bàn giao dịch (OTC) và thị trường sàn giao dịch là hai cách tổ chức thị trường tài chính cơ bản . Trong thị trường OTC các đại lý đóng vai trò tạo lập thị trường bằng cách báo giá mà họ sẽ mua và bán một loại chứng khoán hay tiền tệ. Một giao dịch có thể được khớp giữa hai bên tham gia trong một thị trường OTC mà không cần bên kia biết được giá mà giao dịch có hiệu lực .

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

Thị trường trái phiếu là thị trường cho tất cả các loại trái phiếu và là nơi các tổ chức đến thực hiện những khoản vay rất lớn . Thông thường, khi giá cổ phiếu đi lên giá trái phiếu sẽ đi xuống . Có nhiều loại trái phiếu khác nhau bao gồm trái phiếu kho bạc , trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu đô thị . Ví dụ cho trái phiếu có thể là một trái khoán ( debebture )

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

Thị trường tiền tệ chỉ những thị trường nơi các công cụ tài chính có thời gian đáo hạn ngắn được giao dịch . Các thị trường này giúp cho cả các công ty lẫn các chính phủ vượt qua các vấn đề thanh khoản trong ngắn hạn , nếu như họ có dư thanh khoản dưới dạng tiền mặt thì có thể mua vào trong thị trường tiền tệ và trong những thời điểm mà thanh khoản thu hẹp , họ có thể ban ngắn hạn các chứng khoán đang nằm chờ cùng với công ty hoặc chính phủ trong các thị trường tiền tệ , các tín phiếu kho bạc , giấy tờ .

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

Thị trường tiền tệ chỉ những thị trường nơi  các công cụ tài chính có thời gian đáo hạn ngắn được giao dịch . Các  thị trường này giúp các  cho công ty lẫn các chính phủ vượt qua các vấn đề thanh khoản trong ngắn hạn , nếu như họ có dư thanh khoản dạng tiền mặt thì có thể mua vào trong thị trường tiền tệ và trong những thời điểm mà thanh khoản hẹp , họ có thể bán ngắn hạn các chungwskhoans đang nằm chờ cùng với công ty hoặc chính phủ trong các thị trường tiền tệ . Các tín phiếu kho bạc , giấy tờ thương mại , chấp nhận của ngaan hàng , tiền gửi , chứng nhận tiền gửi , hối phiếu đòi nợ là một trong những công cụ được giao dịch trên thị trường tiền tệ .

THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH

Thị trường phái sinh là các công cụ tài chính có giá trị bắt nguồn từ giá trị của các tài sản khác , và do đó giá trị của chúng phụ thuộc vào giá trị của tài sản cơ bản . Các chứng khoán phái sinh có lẽ là loại sản phẩm phức tạp và đột phá nhất , và đó là lí do khiến cho sự quan tâm đén phái sinh gia tăng mạnh mẽ và khối lượng giao dịch hàng ngày trên thị trường phái sinh đã đạt đến hàng nghìn tỉ đô la . Các loại hợp đồng kỳ hạn , tương lai , quyền chọn và hoán đổi là một số ví dụ điển hình cho các công cụ phái sinh được dùng trên thị trường phái sinh .

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Thị trường ngoại hối ( Forex ) là thị trường tài chính lớn nhất thế giới . Các đồng tiền có tỉ giá hối đoái thả nổi và luôn được giao dịch theo cặp . Vận hành liên tục suốt ngày , thi trường Forex giao dịch khối lượng đóng kỳ hạn, tươn lai , quyền chọn và hoán đổi là một số ví dụ điển hình cho các công cụ phái sinh được dùng trên thị trường phái sinh .

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Thị trường ngoại hối ( Forex ) là thị trường tài chính lớn nhất thế giới . Các đồng tiền có tỷ giá hối đoái thả nổi và luôn được giao dịch theo cặp .Vận hành liên tục suốt ngày , thị trường forex giao dịch khối lượng tiền khổng lồ , ước tính 5,1 nghìn tỉ USD  mỗi ngày , Forex là thị trường phi tập trung , không qua bàn giao dịch , là nơi các hoạt động kinh doanh thực hiện thông qua điện thoại, máy tính , smartphone … Những tay chơi lớn trong thị trường như các tập đoàn , ngân hàng thương mại , trung tâm tiền tệ , các quỹ hưu trí và ngân hàng đầu tư tham gia vào giao dịch Forex cùng với các nhà đầu tư cá nhân kinh nghiệm và nghiêp dư . Các loại thị trường tài chính khác nhau có chức năng khác nhau , và do đó tất cả đều quan trọng để nền kinh tế và toàn bộ quốc gia có thể vận hành trơn tru .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rate this post