VAY TIỀN TRẢ GÓP TƯ NHÂN

 • DOANH NGHIỆP VAY VỐN PHÁT TRIỂN

  Tài trợ cấp vốn đầu tư những dự án lớn, nhỏ
  Luôn cập nhật các gói vay trung và ngắn hạn

 • TIỂU THƯƠNG VAY TIỀN KINH DOANH

  Hỗ trợ nâng cấp nguồn vốn cho tiểu thương
  Bổ sung nhằm đáp ứng phát triển hoạt động

 • CÔNG TÁC TẠI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

  Nhiều gói vay cán bộ, chức trách cấp cao
  Có rất nhiều chính sách ưu đãi dành riêng

 • LÀ NHÂN VIÊN CÔNG TY CÁC NGÀNH

  Được hưởng lương qua ngân hàng, tiền mặt
  Nhiều chương trình vay hỗ trợ lãi suất ưu đãi

 • CÔNG NHÂN VIÊN LAO ĐỘNG TỰ DO

  Vẫn hỗ trợ cho những cấp bậc phổ thông
  Nhiều chế độ ưu đãi gói vay tiền tín chấp

 • NHỮNG ĐỐI TƯỢNG KHÁC CẦN VAY

  Mới tốt nghiệp cần vốn đầu tư khởi nghiệp
  Nếu thất nghiệp, nội trợ vẫn đăng ký được

  sdt

  “Liên Hệ” đúng khu vực. Cám ơn!

  – TP. Hồ Chí Minh
  – TỈNH MIỀN NAM

  TƯ VẤN ĐỊNH HƯỚNG

  Dựa vào hoàn cảnh thực tế
  Hãy chuẩn bị hồ sơ hiện có
  Đã từng vướn tín dụng đen

  PHÂN TÍCH LỰA CHỌN

  Giúp gỡ rối mọi trường hợp
  Hỗ trợ cho những thiếu xót
  Đưa ra gói vay tiền phù hợp

  GIẢI NGÂN NHẬN TIỀN

  Đáp ứng đủ số tiền cần vay
  Duyệt rất nhanh trong ngày
  Phương án vay trả linh hoạt

  sdt

  “Liên Hệ” đúng khu vực. Cám ơn!

  – TP. Hồ Chí Minh
  – TỈNH MIỀN NAM