Vay tiền trả góp 24 tháng như thế nào?

Vay tiền trả góp 24 tháng như thế nào?